Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

E1+E2=Our multicultural boards and notebooks: Part 2

E1 and E2 students write the date on the board and in their notebooks , enthusiastically,  in many different languages: Swedish, Turkish, German, Hawaiian, Chinese, Indian ..and many more! They look up information in their dictionaries, on google translate, everywhere! And they're having fun , learning...
Οι μαθητές του Ε1 και Ε2 γράφουν την ημερομηνία στον πίνακα και τα τετράδιά τους , με ενθουσιασμό, σε πολλές διαφορετικές γλώσσες! Ψάχνουν τα λεξικά τους, τη μετάφραση στο google, παντού! Και διασκεδάζουν μαθαίνοντας!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου