Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

E1-Recording of "Imagine"

Μιλώντας για την ανάγκη του να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και του να μοιραζόμαστε τον κόσμο που ζούμε, τραγουδήσαμε το "Imagine" του John Lennon. Η ηχογράφηση έγινε στην αίθουσα της μουσικής με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού μουσικής,κο Νίκο Ρούσσο, ο οποίος παίζει πιάνο και τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν υπήρξε επιλογή φωνών από την πλευρά των μαθητών καθώς σκοπός της ηχογράφησης ήταν το να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα με δημιουργικό τρόπο και να μιλούν για τα θέματα που εγείρει το συγκεκριμένο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, θα θέλαμε την επιείκειά σας αν μουσικά μιλώντας το αποτέλεσμα δεν είναι "τέλειο"! Ο εκπαιδευτικός της πληροφορικής , κος Μανώλης Αργυρός, μας βοήθησε επίσης πολύ καθοδηγώντας τους μαθητές στο να φτιάξουν τα μουσικά τους βίντεο και τον ευχαριστούμε πολύ!
https://www.youtube.com/watch?v=4Cd_GripJVg&feature=youtu.be Talking about the need to respect one another and sharing the world we live in we sang John Lennon's "Imagine". The recording took place in the music room with the help of the music teacher, Nick Roussos, who plays the piano as well and whom we greatly help. There was no selection concerning the students' voices because the purpose of the recording was to encourage the students to use the English language in a creative way and learning to talk about the issues of the specific song. Thus, we would like to forgive us for any singing out of tune, in advance!The ICT teacher, Manolis Argyros, also helped us a lot as he was the one who guided the students into making their own music videos! We thank him a lot, too!

1 σχόλιο: