Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

We are the children!

Children's Rights Day inspired us to listen to this wonderful song again and watch the video carefully, in order to talk about how children around the world live!https://www.youtube.com/watch?v=gFVgw7DURzE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου