Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

1st graders and 2nd graders celebrate Animal Day!


Celebrating Animal Day with 1st graders and 2nd graders! Animals have rights and we love them! We love our planet!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου