Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

5th graders talking about art therapy

A lesson about El Greco ,in our book, made us talk about how art helps us in many ways! Our next  "Magic Circle" session was about art therapy! It was great!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου