Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

5th graders and their favourite games!

 What do you do in your free time? Easter holidays are coming and students will have more free time, so some of them brought their favourite games and presented them to their classmates! A game of chess was presented in the library and we saw typical openings on you tube's chess lessons!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου