Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Watching an interesting story with 6th graders!


Watching an interesting story with 6th graders and talking about different characters, different personalities and how we can change the way we behave, think and talk, if we really want to!

http://www.storylineonline.net/sebastians-roller-skates/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου