Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Extra English Practice with 5th graders and 6th graders

                                                 
Our motto is : "Practice makes perfect!". Every Monday and Tuesday from 13:20-13:55, extra English practice @ the school library! Activities that improve our skills in English and are fun at the same time! See you then and there!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου