Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Saying hello to Hello-nius Monk, the little tortoise, with the 4th graders

Talking about the protection of the environment- Meeting Helllo-nius!
Μιλώντας για την προστασία του περιβάλλοντος-Γνωρίζοντας τον Χελόνιους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου